DỊCH VỤ HOSTING CAO CẤP SSD

 

MAX HV1
90.000 VNĐ/tháng
Dung lượng 1.000Mb
KGH Băng thông
01 Core Giới hạn CPU
1024MB Giới hạn RAM
01 Tài khoản mySQL
KGH Subdomain
Sao lưu hàng tuần
* SSL Miễn phí
MAX HV2
160.000 VNĐ/tháng
Dung lượng 2.000Mb
KGH Băng thông
01 Core Giới hạn CPU
1024MB Giới hạn RAM
02 Tài khoản mySQL
KGH Subdomain
Sao lưu hàng tuần
* SSL Miễn phí
MAX HV3
300.000 VNĐ/tháng
Dung lượng 5.000Mb
KGH Băng thông
01 Core Giới hạn CPU
1024MB Giới hạn RAM
06 Tài khoản mySQL
KGH Subdomain
Sao lưu hàng tuần
* SSL Miễn phí
MAX HV4
500.000 VNĐ/tháng
Dung lượng 5.000Mb
KGH Băng thông
01 Core Giới hạn CPU
1024MB Giới hạn RAM
06 Tài khoản mySQL
KGH Subdomain
Sao lưu hàng tuần
* SSL Miễn phí

Giá chưa bao gồm VAT.

 

 

0
Scroll to Top

Ra mắt hệ thống buff Fb, Ins, Tiktok, Youtube, twitter, maps, soundcould,.......! Hoàn toàn tự động, có thể chủ động thời gian. Nhanh chóng và chuyên nghiệp.