2

Tiện ích Get Cookies, Token miễn phí của MAXLIKE

Link tải tiện ích (dành cho chorme) tại đây. Tải về giải nén vào add vào chorme là quý khách có thể sử dụng.