• Đang HOT

  COMBO Hosting + Domain + Website

  Giá chỉ1.812.000  VND 1.312.000  VND

  COMBO gồm:

  Hosting 1 Năm – MAX HOST 1
  Tên miền quốc tế thông dụng – Domain
  Website wordpress theo mẫu
  Quyền lợi:

  Tiết kiệm chi phí
  Tự do lựa chọn tên miền
  Tặng kèm SSL
  Tặng kèm Email
  Tự do lựa chọn theme theo lĩnh vực
  Hỗ trợ 24/7

  Mọi thắc mắc hay vấn đề về dịch vụ quý khách có thể liên hệ chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ liên tục 24/7/365.

 • MAX HOST 1 – CLOUD HOSTING

  Giá 360.000  VND 1.440.000  VND /năm
  • Dung lượng 1Gb
  • Băng thông KGH
  • CPU 01 Core
  • RAM 512MB
  • 01 Tài khoản mySQL
  • Sub domain KGH
  • Hàng ngày Sao lưu

  Ưu đãi khi thanh toán 12 tháng

   

  • Tặng kèm Email KGH
  • Tặng Kèm SSL

   

  MAXLIKE sử dụng CLOUD HOSTING kết hợp công nghệ Lite Speed giúp website bạn đạt tốc độ tối đa mà không lo vấn đề truyền tải.

  Mọi thắc mắc hay vấn đề về dịch vụ quý khách có thể liên hệ chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ liên tục 24/7/365.

   

 • MAX HOST 2 – CLOUD HOSTING

  Giá 720.000  VND 2.880.000  VND /năm
  • Dung lượng 1.5 Gb
  • Băng thông KGH
  • CPU 01 Core
  • RAM 1Gb
  • 03 Tài khoản mySQL
  • 02 Addon domain
  • Sub domain KGH
  • Hàng ngày Sao lưu

  Ưu đãi khi thanh toán 12 tháng

   

  • Tặng kèm Email KGH
  • Tặng Kèm SSL

   

  MAXLIKE sử dụng CLOUD HOSTING kết hợp công nghệ Lite Speed giúp website bạn đạt tốc độ tối đa mà không lo vấn đề truyền tải.

  Mọi thắc mắc hay vấn đề về dịch vụ quý khách có thể liên hệ chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ liên tục 24/7/365.

   

 • MAX HOST 3 – CLOUD HOSTING

  Giá 1.200.000  VND 4.800.000  VND /năm
  • Dung lượng 2 Gb
  • Băng thông KGH
  • CPU 01 Core
  • RAM 1536MB
  • 04 Tài khoản mySQL
  • 03 Addon domain
  • Sub domain KGH
  • Hàng ngày Sao lưu

  Ưu đãi khi thanh toán 12 tháng

   

  • Tặng kèm Email KGH
  • Tặng Kèm SSL

   

  MAXLIKE sử dụng CLOUD HOSTING kết hợp công nghệ Lite Speed giúp website bạn đạt tốc độ tối đa mà không lo vấn đề truyền tải.

  Mọi thắc mắc hay vấn đề về dịch vụ quý khách có thể liên hệ chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ liên tục 24/7/365.

   

 • MAX HOST VIP 1 – CLOUD HOSTING VIP

  Giá 250.000  VND /tháng
  • Dung lượng SSD 5 Gb
  • Băng thông KGH
  • CPU 01 Core
  • RAM 2Gb
  • 01 IP Riêng
  • Tài khoản mySQL KGH
  • 01 Addon domain
  • Sub domain KGH
  • Sao lưu 3 lần/ngày

  Ưu đãi khi thanh toán 12 tháng

   

  • Tặng kèm Email KGH
  • Tặng Kèm SSL Let’s Encrypt

   

  MAXLIKE sử dụng CLOUD HOSTING kết hợp công nghệ Lite Speed giúp website bạn đạt tốc độ tối đa mà không lo vấn đề truyền tải.

  Mọi thắc mắc hay vấn đề về dịch vụ quý khách có thể liên hệ chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ liên tục 24/7/365.

   

 • MAX HOST VIP 2 – CLOUD HOSTING VIP

  Giá 500.000  VND /tháng
  • Dung lượng SSD 10 Gb
  • Băng thông KGH
  • CPU 02 Core
  • RAM 2Gb
  • 01 IP Riêng
  • Tài khoản mySQL KGH
  • 02 Addon domain
  • Sub domain KGH
  • Sao lưu 3 lần/ngày

  Ưu đãi khi thanh toán 12 tháng

   

  • Tặng kèm Email KGH
  • Tặng Kèm SSL Let’s Encrypt

   

  MAXLIKE sử dụng CLOUD HOSTING kết hợp công nghệ Lite Speed giúp website bạn đạt tốc độ tối đa mà không lo vấn đề truyền tải.

  Mọi thắc mắc hay vấn đề về dịch vụ quý khách có thể liên hệ chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ liên tục 24/7/365.

   

 • MAX HOST VIP 3 – CLOUD HOSTING VIP

  Giá 700.000  VND /tháng
  • Dung lượng SSD 15 Gb
  • Băng thông KGH
  • CPU 03 Core
  • RAM 2Gb
  • 01 IP Riêng
  • Tài khoản mySQL KGH
  • 03 Addon domain
  • Sub domain KGH
  • Sao lưu 3 lần/ngày

  Ưu đãi khi thanh toán 12 tháng

   

  • Tặng kèm Email KGH
  • Tặng Kèm SSL Let’s Encrypt

   

  MAXLIKE sử dụng CLOUD HOSTING kết hợp công nghệ Lite Speed giúp website bạn đạt tốc độ tối đa mà không lo vấn đề truyền tải.

  Mọi thắc mắc hay vấn đề về dịch vụ quý khách có thể liên hệ chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ liên tục 24/7/365.