Danh Sách Hosting

HOSTING GIÁ RẺ

MAX CHEAP H1
20.000 VNĐ/tháng
Dung lượng 400Mb
KGH Băng thông
01 Core Giới hạn CPU
512MB Giới hạn RAM
01 Tài khoản mySQL
00 Addon domain
Sao lưu hàng tuần
* SSL Miễn phí
* Tặng Email hosting
MAX CHEAP H2
40.000 VNĐ/tháng
Dung lượng 1000Mb
KGH Băng thông
01 Core Giới hạn CPU
512MB Giới hạn RAM
01 Tài khoản mySQL
01 Addon domain
Sao lưu hàng tuần
* SSL Miễn phí
* Tặng Email hosting
MAX CHEAP H3
80.000 VNĐ/tháng
Dung lượng 2500Mb
KGH Băng thông
01 Core Giới hạn CPU
1024MB Giới hạn RAM
05 Tài khoản mySQL
05 Addon domain
Sao lưu hàng tuần
* SSL Miễn phí
* Tặng Email hosting
MAX CHEAP H4
150.000 VNĐ/tháng
Dung lượng 5000Mb
KGH Băng thông
01 Core Giới hạn CPU
1024MB Giới hạn RAM
KGH Tài khoản mySQL
KGH Addon domain
Sao lưu hàng tuần
* SSL Miễn phí
* Tặng Email hosting

HOSTING CAO CẤP

MAX HV1
90.000 VNĐ/tháng
Dung lượng 1.000Mb
KGH Băng thông
01 Core Giới hạn CPU
1024MB Giới hạn RAM
01 Tài khoản mySQL
KGH Subdomain
1 IP Riêng
Sao lưu hàng tuần
* SSL Miễn phí
MAX HV2
160.000 VNĐ/tháng
Dung lượng 2.000Mb
KGH Băng thông
01 Core Giới hạn CPU
1024MB Giới hạn RAM
02 Tài khoản mySQL
KGH Subdomain
2 IP Riêng
Sao lưu hàng tuần
* SSL Miễn phí
MAX HV3
300.000 VNĐ/tháng
Dung lượng 5.000Mb
KGH Băng thông
01 Core Giới hạn CPU
1024MB Giới hạn RAM
06 Tài khoản mySQL
KGH Subdomain
4 IP Riêng
Sao lưu hàng tuần
* SSL Miễn phí
MAX HV4
500.000 VNĐ/tháng
Dung lượng 10.000Mb
KGH Băng thông
01 Core Giới hạn CPU
1024MB Giới hạn RAM
06 Tài khoản mySQL
KGH Subdomain
6 IP Riêng
Sao lưu hàng tuần
* SSL Miễn phí

SEO HOSTING

GÓI MSH 01
250.000 VNĐ/tháng
Địa chỉ IP: 6
Class C: 2
Duong lượng:20Gb
Ổ cứng: SSD
Domain: KGH
Băng thông: KGH
SSL miễn phí
Litecache Speed
 
GÓI MSH 02
600.000 VNĐ/tháng
Địa chỉ IP: 12
Class C: 4
Duong lượng:KGH
Ổ cứng: SSD
Domain: KGH
Băng thông: KGH
SSL miễn phí
Litecache Speed
 
GÓI MSH 03
1.100.000 VNĐ/tháng
Địa chỉ IP: 24
Class C: 8
Duong lượng:KGH
Ổ cứng: SSD
Domain: KGH
Băng thông: KGH
SSL miễn phí
Litecache Speed
 

RESELLER HOSTING

Gói RSH 1
300.000 VNĐ/tháng
Dung lượng: 5Gb
Ổ cứng: SSD
Băng Thông: KGH
Domain: KGH
Addon Domain: KGH
Subdomain: KGH
LiteSpeed Cache
SSL miễn phí
Email hosting
 
Gói RSH 2
500.000 VNĐ/tháng
Dung lượng: 10Gb
Ổ cứng: SSD
Băng Thông: KGH
Domain: KGH
Addon Domain: KGH
Subdomain: KGH
LiteSpeed Cache
SSL miễn phí
Email hosting
 
Gói RSH 3
1.300.000 VNĐ/tháng
Dung lượng: 30Gb
Ổ cứng: SSD
Băng Thông: KGH
Domain: KGH
Addon Domain: KGH
Subdomain: KGH
LiteSpeed Cache
SSL miễn phí
Email hosting
 
Gói RSH 4
2.000.000 VNĐ/tháng
Dung lượng: 50Gb
Ổ cứng: SSD
Băng Thông: KGH
Domain: KGH
Addon Domain: KGH
Subdomain: KGH
LiteSpeed Cache
SSL miễn phí
Email hosting
 

Ghi chú: giá trên chưa bao gồm 10% VAT

Hỗ Trợ Mã Nguồn Đa Dạng