Dịch Vụ Facebook Chất Lượng

Tăng Cảm Xúc Tự Động

Gói VLike 1
300.000 VNĐ/Tháng
Số lượng: 200/bài
Số bài: 20 bài/ngày
Tốc độ: Tùy chọn
Cảm xúc: Tự chọn
An Toàn
Gói VLike 2
600.000 VNĐ/Tháng
Số lượng: 500/bài
Số bài: 20 bài/ngày
Tốc độ: Tùy chọn
Cảm xúc: Tự chọn
An Toàn
Gói VLike 3
100.000 VNĐ/Tháng
Số lượng: 1000/bài
Số bài: 20 bài/ngày
Tốc độ: Tùy chọn
Cảm xúc: Tự chọn
An Toàn
Gói VLike 4
1.700.000 VNĐ/Tháng
Số lượng: 2000/bài
Số bài: 20 bài/ngày
Tốc độ: Tùy chọn
Cảm xúc: Tự chọn
An Toàn
Gói Like 5
3.500.000 VNĐ/Tháng
Số lượng: 4000/bài
Số bài: 20 bài/ngày
Tốc độ: Tùy chọn
Cảm xúc: Tự chọn
An Toàn

BOT CẢM XÚC

BOT giúp tăng tương tác tự động, giúp bạn thu hút khách hàng mà không cần online hay tốn công sức. Lợi thế lớn trong việc marketing.

Gói BOT CS 01
100.000 VNĐ/tháng
Số lượng: 1 cảm xúc/5 phút
Số bài: KGH
Cảm xúc: Tùy chỉnh
Tốc độ: 5 phút
Đốc tượng: Tùy chỉnh
Yêu cầu: Cấp token
Gói BOT CS 02
150.000 VNĐ/tháng
Số lượng: 2 cảm xúc/5 phút
Số bài: KGH
Cảm xúc: Tùy chỉnh
Tốc độ: 5 phút
Đốc tượng: Tùy chỉnh
Yêu cầu: Cấp token
Gói BOT CS 03
200.000 VNĐ/tháng
Số lượng: 3 cảm xúc/5 phút
Số bài: KGH
Cảm xúc: Tùy chỉnh
Tốc độ: 5 phút
Đốc tượng: Tùy chỉnh
Yêu cầu: Cấp token

BOT BÌNH LUẬN

Gói FB SHARE 01
40.000 VNĐ
Số lượng: 100 share
Quốc gia: 100% VN
Thời gian: Tùy chọn
An toàn
Gói FB SHARE 02
350.000 VNĐ
Số lượng: 1.000 share
Quốc gia: 100% VN
Thời gian: Tùy chọn
An toàn
Gói FB SHARE 03
600.000 VNĐ
Số lượng: 2.000 share
Quốc gia: 100% VN
Thời gian: Tùy chọn
An toàn
Gói FB SHARE 04
1.200.000 VNĐ
Số lượng: 5.000 share
Quốc gia: 100% VN
Thời gian: Tùy chọn
An toàn