Dịch vụ tăng mắt livestream

Theo Tháng

Gói FVLive 01
400.000 đ/tháng
Số lượng: 50 Mắt
Thời gian: 3 tiếng
Số bài: 4
Hoàn thành: LÊN NGAY
Gói FVLive 02
700.000 đ/tháng
Số lượng: 100 Mắt
Thời gian: 3 tiếng
Số bài: 4
Hoàn thành: LÊN NGAY
Gói FVLive 03
1.100.000 đ/tháng
Số lượng: 150 Mắt
Thời gian: 3 tiếng
Số bài: 4
Hoàn thành: LÊN NGAY
Gói FVLive 04
1.300.000 đ/tháng
Số lượng: 200 Mắt
Thời gian: 3 tiếng
Số bài: 4
Hoàn thành: LÊN NGAY
Gói FVLive 05
1.600.000 đ/tháng
Số lượng: 250 Mắt
Thời gian: 3 tiếng
Số bài: 4
Hoàn thành: LÊN NGAY
Gói FVLive 06
2.000.000 đ/tháng
Số lượng: 300 Mắt
Thời gian: 3 tiếng
Số bài: 4
Hoàn thành: LÊN NGAY
Gói FVLive 07
2.500.000 đ/tháng
Số lượng: 400 Mắt
Thời gian: 3 tiếng
Số bài: 4
Hoàn thành: LÊN NGAY
Gói FVLive 08
3.000.000 đ/tháng
Số lượng: 500 Mắt
Thời gian: 3 tiếng
Số bài: 4
Hoàn thành: LÊN NGAY

Theo Bài

LIVE FB 1
100.000 đ/bài
Số lượng: 50 Mắt
Thời gian: 60 phút
Số bài: 1
Hoàn thành: LÊN NGAY
LIVE FB 2
170.000 đ/bài
Số lượng: 100 Mắt
Thời gian: 60 phút
Số bài: 1
Hoàn thành: LÊN NGAY
LIVE FB 3
320.000 đ/bài
Số lượng: 200 Mắt
Thời gian: 60 phút
Số bài: 1
Hoàn thành: LÊN NGAY

Hotline/ Zalo: 090 73 54 550

0
Scroll to Top

livce chat maxlike

Nếu bạn muốn trò chuyện nhiều hơn.. vui lòng ấn vào link bên dưới

 

Addvertise Icon 1

Ra mắt hệ thống buff Fb, Ins, Tiktok, Youtube, twitter, maps, soundcould,.......! Hoàn toàn tự động, có thể chủ động thời gian. Nhanh chóng và chuyên nghiệp.