• Giảm giá!

  GÓI FB BASIC – PERSONAL

  Chỉ 400.000  VND 300.000  VND /tháng

  Số Like: 200 – 300/Bài viết

  Số Bài: 5 bài/Ngày

  Đối Tượng: Trang cá nhân

  Ưu tiên: Trung bình

  Bảo Hành: 100%

  Hỗ Trợ: 24/7

  MaxLike còn cung cấp các dịch vụ Thiết Kế Website, Tăng Like Facebook, SEO Website, Marketing toàn diện Google maps,…

 • Giảm giá!

  GÓI FB PREMIUM – PERSONAL

  Chỉ 1.000.000  VND 800.000  VND /tháng

  Số Like: 500 – 1000 Like/Bài viết

  Số Bài: 6 bài/Ngày

  Đối Tượng: Trang cá nhân

  Ưu tiên: Tối đa

  Bảo Hành: 100%

  Hỗ Trợ: 24/7

  MaxLike còn cung cấp các dịch vụ Thiết Kế Website, Tăng Like Facebook, SEO Website, Marketing toàn diện Google maps,…

 • Giảm giá!

  GÓI FB VIP – PERSONAL

  Chỉ 600.000  VND 500.000  VND /tháng

  Số Like: 300 – 500/Bài viết

  Số Bài: 6 bài/Ngày

  Đối Tượng: Trang cá nhân

  Ưu tiên: Cao

  Bảo Hành: 100%

  Hỗ Trợ: 24/7

  MaxLike còn cung cấp các dịch vụ Thiết Kế Website, Tăng Like Facebook, SEO Website, Marketing toàn diện Google maps,…