DỊCH VỤ EMAIL SERVER

 

MAX ESV 1
78k/Tháng
Số lượng tài khoản: 5
Dung lượng: 5Gb
Tùy chọn dung lượng cho từng tài khoản
Hỗ trợ 24/7
Backup hàng tuần
 
MAX ESV 2
158k/Tháng
Số lượng tài khoản: 20
Dung lượng: 30Gb
Tùy chọn dung lượng cho từng tài khoản
Hỗ trợ 24/7
Backup hàng tuần
 
MAX ESV 3
238k/Tháng
Số lượng tài khoản: 50
Dung lượng: 100Gb
Tùy chọn dung lượng cho từng tài khoản
Hỗ trợ 24/7
Backup hàng tuần
 
MAX ESV 4
558k/Tháng
Số lượng tài khoản: 150
Dung lượng: 225Gb
Tùy chọn dung lượng cho từng tài khoản
Hỗ trợ 24/7
Backup hàng tuần
 
MAX ESV 5
718k/Tháng
Số lượng tài khoản: 300
Dung lượng: 500Gb
Tùy chọn dung lượng cho từng tài khoản
Hỗ trợ 24/7
Backup hàng tuần
 
5 Email/Tháng/20k
5GB/Tháng/20k
0
Scroll to Top

livce chat maxlike

Nếu bạn muốn trò chuyện nhiều hơn.. vui lòng ấn vào link bên dưới