Dịch Vụ Tương Tác Facebook

Gói BOT CS 01
100.000 VNĐ/tháng
Số lượng: 1 cảm xúc/5 phút
Số bài: KGH
Cảm xúc: Tùy chỉnh
Tốc độ: 5 phút
Đốc tượng: Tùy chỉnh
Yêu cầu: Cấp token
Gói BOT CS 02
150.000 VNĐ/tháng
Số lượng: 2 cảm xúc/5 phút
Số bài: KGH
Cảm xúc: Tùy chỉnh
Tốc độ: 5 phút
Đốc tượng: Tùy chỉnh
Yêu cầu: Cấp token
Gói BOT CS 03
200.000 VNĐ/tháng
Số lượng: 3 cảm xúc/5 phút
Số bài: KGH
Cảm xúc: Tùy chỉnh
Tốc độ: 5 phút
Đốc tượng: Tùy chỉnh
Yêu cầu: Cấp token

BOT giúp tăng tương tác tự động, giúp bạn thu hút khách hàng mà không cần online hay tốn công sức. Lợi thế lớn trong việc marketing.

BOT BÌNH LUẬN

Gói BOTCM 01
100.000 VNĐ/tháng
1 tài khoản
Bình luận nội dung
Bình luận hình ảnh
Bình luận Sticker
Gói BOTCM 02
150.000 VNĐ/tháng
3 tài khoản
Bình luận nội dung
Bình luận hình ảnh
Bình luận Sticker
Gói BOTCM 03
30.000 VNĐ/tháng
5 tài khoản
Bình luận nội dung
Bình luận hình ảnh
Bình luận Sticker
Gói BOTCM 04
500.000 VNĐ/tháng
10 tài khoản
Bình luận nội dung
Bình luận hình ảnh
Bình luận Sticker
0
Scroll to Top

Ra mắt hệ thống buff Fb, Ins, Tiktok, Youtube, twitter, maps, soundcould,.......! Hoàn toàn tự động, có thể chủ động thời gian. Nhanh chóng và chuyên nghiệp.