DỊCH VỤ ĐỔI TÊN FANPAGE

 

ĐỔI TÊN FANPAGE

Fan RN Basic
400.000 VNĐ
Dưới 20.000 like
Không dính gậy
Hoàn thành từ 5p - 3 ngày
Set quyền ADMIN hoặc link đối tác
Fan RN VIP
900.000 VNĐ
Dưới 100.000 like
Không dính gậy
Hoàn thành từ 5p - 3 ngày
Set quyền ADMIN hoặc link đối tác
Fan RN VIP PLUS
1.500.000 VNĐ
Dưới 500.000 like
Không dính gậy
Hoàn thành từ 5p - 3 ngày
Set quyền ADMIN hoặc link đối tác
Fan RN PREMIUM
3.000.000 VNĐ
Dưới 10.000.000 like
Không dính gậy
Hoàn thành từ 5p - 3 ngày
Set quyền ADMIN hoặc link đối tác

0
Scroll to Top

Ra mắt hệ thống buff Fb, Ins, Tiktok, Youtube, twitter, maps, soundcould,.......! Hoàn toàn tự động, có thể chủ động thời gian. Nhanh chóng và chuyên nghiệp.