DỊCH VỤ ĐỔI TÊN FANPAGE

 

ĐỔI TÊN FANPAGE

Fan RN Basic
400.000 VNĐ
Dưới 20.000 like
Không dính gậy
Hoàn thành từ 5p - 3 ngày
Set quyền ADMIN hoặc link đối tác
Fan RN VIP
900.000 VNĐ
Dưới 100.000 like
Không dính gậy
Hoàn thành từ 5p - 3 ngày
Set quyền ADMIN hoặc link đối tác
Fan RN VIP PLUS
1.500.000 VNĐ
Dưới 500.000 like
Không dính gậy
Hoàn thành từ 5p - 3 ngày
Set quyền ADMIN hoặc link đối tác
Fan RN PREMIUM
3.000.000 VNĐ
Dưới 10.000.000 like
Không dính gậy
Hoàn thành từ 5p - 3 ngày
Set quyền ADMIN hoặc link đối tác

0
Scroll to Top

livce chat maxlike

Nếu bạn muốn trò chuyện nhiều hơn.. vui lòng ấn vào link bên dưới