DỊCH VỤ PHÁT LIVE STREAM TỰ ĐỘNG

Gói Cơ Bản
300.000/tháng
Số bài đa/ngày: 10
Số live stream chạy cùng lúc: 3
Thời lượng tối đa livestream: 2 giờ
Độ phân giải của video live stream: 480p
Game tương tác: không sử dụng
 
Gói Cơ Bản
700.000/tháng
Số bài đa/ngày: 20
Số live stream chạy cùng lúc: 3
Thời lượng tối đa livestream: 4 giờ
Độ phân giải của video live stream: 720p
Game tương tác: có sử dụng
Logo của bạn (chữ và hình ảnh)
Gói Nâng Cao
1.500.000/tháng
Số bài đa/ngày: 25
Số live stream chạy cùng lúc: 7
Thời lượng tối đa livestream: 5 giờ
Độ phân giải của video live stream: 1080p
Game tương tác: có sử dụng
Logo của bạn (chữ và hình ảnh)

Mô tả: Dịch vụ phát live stream giúp quý khách tăng mạnh uy tín, tương tác. Tạo ma trận tương tác với khách hàng. Dịch vụ tăng view live stream Facebook hiệu quả khi bán hàng, giới thiệu sản phẩm,..

0
Scroll to Top

Ra mắt hệ thống buff Fb, Ins, Tiktok, Youtube, twitter, maps, soundcould,.......! Hoàn toàn tự động, có thể chủ động thời gian. Nhanh chóng và chuyên nghiệp.