DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEBSITE CHUẨN SEO

SHOP ONLINE

Shop Nhỏ
1.500.000 VNĐ
*TÍNH NĂNG*
Theme bản quyền
Chuẩn Seo
Thân thiện Mobile
Đơn giản, dễ sử dụng
Thông báo đơn hàng
Support
Up 20 bài
Logo căn bản
Hỗ trợ 24/7
 
 
 
Shop Vừa
2.500.000 VNĐ
*TÍNH NĂNG*
Theme bản quyền
Chuẩn Seo
Thân thiện Mobile
Đơn giản, dễ sử dụng
Tịch hợp thanh toán online
Thông báo đơn hàng
Support
Up 20 bài
Logo căn bản
Hỗ trợ 24/7
 
 
Shop Lớn
3.500.000 VNĐ
*TÍNH NĂNG*
Theme bản quyền
Chuẩn Seo
Thân thiện Mobile
Đơn giản, dễ sử dụng
Thanh toán online
Hóa đơn điện tử tự động
Thông báo đơn hàng
Lấy sản phẩm từ Clickbank, Amazon, Ebay
Support
Up 30 bài
Logo căn bản
Hỗ trợ 24/7

DOANH NGHIỆP

Doanh Nghiệp Nhỏ
2.100.000 VNĐ
*TÍNH NĂNG*
Theme bản quyền
Chuẩn Seo
Thân thiện Mobile
Đơn giản, dễ sử dụng
Support
Up 10 bài
Logo căn bản
Hỗ trợ 24/7
Doanh Nghiệp Vừa
2.700.000 VNĐ
*TÍNH NĂNG*
Theme bản quyền
Chuẩn Seo
Thân thiện Mobile
Đơn giản, dễ sử dụng
Support
Up 20 bài
Logo căn bản
Hỗ trợ 24/7
Doanh Nghiệp Lớn
3.500.000 VNĐ
*TÍNH NĂNG*
Theme bản quyền
Chuẩn Seo
Thân thiện Mobile
Đơn giản, dễ sử dụng
Support
Up 30 bài
Logo căn bản
Hỗ trợ 24/7

KINH DOANH

Bất Động Sản
3.000.000 VNĐ
*TÍNH NĂNG*
Theme bản quyền
Chuẩn Seo
Thân thiện Mobile
Đơn giản, dễ sử dụng
Support
Up 20 bài
Logo căn bản
Hỗ trợ 24/7
 
 
Spa/ Tóc
2.700.000 VNĐ
*TÍNH NĂNG*
Theme bản quyền
Chuẩn Seo
Thân thiện Mobile
Đơn giản, dễ sử dụng
Đặt Hẹn
Thanh toán online
Support
Up 20 bài
Logo căn bản
Hỗ trợ 24/7
Nhà Hàng/ Khách Sạn
3.000.000 VNĐ
*TÍNH NĂNG*
Theme bản quyền
Chuẩn Seo
Thân thiện Mobile
Đơn giản, dễ sử dụng
Book Thứ Tự
Support
Up 30 bài
Logo căn bản
Hỗ trợ 24/7
 
Du lịch/ Tour
2.500.000 VNĐ
*TÍNH NĂNG*
Theme bản quyền
Chuẩn Seo
Thân thiện Mobile
Đơn giản, dễ sử dụng
Đặt Hẹn
Thanh toán online
Support
Up 30 bài
Logo căn bản
Hỗ trợ 24/7

GIẢI TRÍ

Website Phim/Video
2.100.000 VNĐ
*TÍNH NĂNG*
Theme bản quyền
Chuẩn Seo
Thân thiện Mobile
Đơn giản, dễ sử dụng
Support
Up 20 bài
Logo căn bản
Hỗ trợ 24/7
Website Game/ Bán acc
1.700.000 VNĐ
*TÍNH NĂNG*
Theme bản quyền
Chuẩn Seo
Thân thiện Mobile
Đơn giản, dễ sử dụng
Support
Up 20 bài
Logo căn bản
Hỗ trợ 24/7
Web Mobile
1.900.000 VNĐ
*TÍNH NĂNG*
Theme bản quyền
Chuẩn Seo
Đơn giản, dễ sử dụng
Support
Up 30 bài
Logo căn bản
Hỗ trợ 24/7
 

LĨNH VỰC KHÁC

Y tế
3.200.000 VNĐ
*TÍNH NĂNG*
Theme bản quyền
Chuẩn Seo
Thân thiện Mobile
Đơn giản, dễ sử dụng
Quản lý thông tin chuyên nghiệp
Support
Up 20 bài
Logo căn bản
Hỗ trợ 24/7
Giáo dục
2.800.000 VNĐ
*TÍNH NĂNG*
Theme bản quyền
Chuẩn Seo
Thân thiện Mobile
Đơn giản, dễ sử dụng
Quản lý thông tin chuyên nghiệp
Support
Up 20 bài
Logo căn bản
Hỗ trợ 24/7
Lĩnh vực khác
3.000.000 VNĐ
*TÍNH NĂNG*
Theme bản quyền
Chuẩn Seo
Thân thiện Mobile
Đơn giản, dễ sử dụng
Support
Up 30 bài
Logo căn bản
Hỗ trợ 24/7
 
0
Scroll to Top

Ra mắt hệ thống buff Fb, Ins, Tiktok, Youtube, twitter, maps, soundcould,.......! Hoàn toàn tự động, có thể chủ động thời gian. Nhanh chóng và chuyên nghiệp.