SSD VPS GIÁ RẺ

THÔNG SỐ
 •    CPU
 •    RAM
 •    SSD
 •    Băng Thông
 •    Hệ Điều Hành

Gói MAX VPS 01

400.000 VNĐ/ Tháng
 • 2 Core
 • 2GB
 • 20GB
 • Unlimited
 • Linux/Windows

Gói MAX VPS 02

700.000 VNĐ/tháng
 • 2 Core
 • 4GB
 • 40GB
 • Unlimited
 • Linux/Windows

Gói MAX VPS 03

1.700.000 VNĐ/tháng
 • 4 Core
 • 6GB
 • 80GB
 • Unlimited
 • Linux/Windows

Gói MAX VPS 04

3.000.000 VNĐ/tháng
 • 6 Core
 • 10GB
 • 120 GB
 • Unlimited
 • Linux/Windows