Dịch Vụ Tăng Like Fanpage

Gói 3.000 Like
1.000.000 VNĐ
Không cần quyền quản trị
Like bị động
An toàn
100% Việt Nam
Bảo hành 1 tháng
Like quốc tế giá = 50% like Việt
Gói 10.000 Like
3.000.000 VNĐ
Không cần quyền quản trị
Like bị động
An toàn
100% Việt Nam
Bảo hành 1 tháng
Like quốc tế giá = 50% like Việt
Gói 50.000 Like
12.500.000 VNĐ
Không cần quyền quản trị
Like bị động
An toàn
100% Việt Nam
Bảo hành 1 tháng
Like quốc tế giá = 50% like Việt
Gói 100.000 Like
22.000.000 VNĐ
Không cần quyền quản trị
Like bị động
An toàn
100% Việt Nam
Bảo hành 1 tháng
Like quốc tế giá = 50% like Việt

ĐÁNH GIÁ KHÔNG NỘI DUNG

Gói FB RATE 01
150.000 VNĐ
Số lượng: 10
Quốc gia: Việt Nam
Thời gian: 5 - 10 phút
An toàn
Đánh giá 5 sao
Hoặc đề xuất page
Gói FB RATE 02
1.300.000 VNĐ
Số lượng: 100
Quốc gia: Việt Nam
Thời gian: 5 - 10 phút
An toàn
Đánh giá 5 sao
Hoặc đề xuất page
Gói FB RATE 03
6.000.000 VNĐ
Số lượng: 500
Quốc gia: Việt Nam
Thời gian: 5 - 10 phút
An toàn
Đánh giá 5 sao
Hoặc đề xuất page
Gói FB RATE 04
10.000.000 VNĐ
Số lượng: 1.000
Quốc gia: Việt Nam
Thời gian: 5 - 10 phút
An toàn
Đánh giá 5 sao
Hoặc đề xuất page

ĐÁNH GIÁ CÓ NỘI DUNG (ĐỀ XUẤT)

FB DX 01
150.000 VNĐ
Số lượng: 10
Nội dung: Tùy chọn
Quốc gia: 100% Việt Nam
Ưu điểm: Người thật
Số sao: 1-5 sao
Không cần quyền quản trị
An toàn
FB DX 02
650.000 VNĐ
Số lượng: 50
Nội dung: Tùy chọn
Quốc gia: 100% Việt Nam
Ưu điểm: Người thật
Số sao: 1-5 sao
Không cần quyền quản trị
An toàn
FB DX 03
1.200.000 VNĐ
Số lượng: 100
Nội dung: Tùy chọn
Quốc gia: 100% Việt Nam
Ưu điểm: Người thật
Số sao: 1-5 sao
Không cần quyền quản trị
An toàn
FB DX 04
5.000.000 VNĐ
Số lượng: 500
Nội dung: Tùy chọn
Quốc gia: 100% Việt Nam
Ưu điểm: Người thật
Số sao: 1-5 sao
Không cần quyền quản trị
An toàn
0
Scroll to Top

Ra mắt hệ thống buff Fb, Ins, Tiktok, Youtube, twitter, maps, soundcould,.......! Hoàn toàn tự động, có thể chủ động thời gian. Nhanh chóng và chuyên nghiệp.