Dịch Vụ Tăng Bình Luận Facebook

Gói VCM 1
100.000 VNĐ/tháng
Số lượng: 5 Cmt/bài
Số bài: 20 bài/ngày
Thời gian: Tùy chọn
Giới tính: Tùy chọn
*Tnh năng tắt bot theo bài
Gói VCM 2
200.000 VNĐ/tháng
Số lượng: 10 Cmt/bài
Số bài: 20 bài/ngày
Thời gian: Tùy chọn
Giới tính: Tùy chọn
*Tnh năng tắt bot theo bài
Gói VCM 3
500.000 VNĐ/tháng
Số lượng: 30 Cmt/bài
Số bài: 20 bài/ngày
Thời gian: Tùy chọn
Giới tính: Tùy chọn
*Tnh năng tắt bot theo bài
Gói VCM 4
790.000 VNĐ/tháng
Số lượng: 50 Cmt/bài
Số bài: 20 bài/ngày
Thời gian: Tùy chọn
Giới tính: Tùy chọn
*Tnh năng tắt bot theo bài

Dịch vụ tăng bình luận facebook giá rẻ, an toàn tuyệt đối. Giúp tăng uy tín cho trang, tăng độ tin tưởng của khách hàng. Tăng bình luận một cách tự động

0
Scroll to Top

Ra mắt hệ thống buff Fb, Ins, Tiktok, Youtube, twitter, maps, soundcould,.......! Hoàn toàn tự động, có thể chủ động thời gian. Nhanh chóng và chuyên nghiệp.